Schoolplan 2024-2027


De medezeggenschapsraad heeft in april 2024 het Schoolplan 2024 - 2027 vastgesteld. Dit plan bevat de onderwijskundige en organisatiedoelen voor de komende jaren en beschrijft onze kwaliteit en ambities. Klik hier voor het plan.
 

Als intern begeleider zorgen we ervoor dat we de onderwijskwaliteit en de zorgondersteuning die onze school nodig heeft goed monitoren.

Giovanna van Duijvenbode