Aanmelden nieuwe leerling


Wanneer u van plan bent uw kind op onze school aan te melden, dan is de procedure als volgt:

 1. Bij uw eerste kind maakt u een afspraak voor een informatiegesprek met de directeur van de school. 
  U kunt dit doen door te bellen: 071-4081969 of te mailen naar post@brugghenschool.nl
  Tijdens het informatiegesprek vertelt de directeur u over de werkwijze van de school en over allerlei andere voor u belangrijke zaken om te weten.
   
 2. U kunt uw kind direct opgeven en u hoort direct of er plaats is. 
  De meeste ouders geven hun kind op als het twee jaar oud is.
   
 3. U kunt ook eerst een of meerdere andere scholen bezoeken, maar als u uw kind op de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool wilt opgeven, moet u nog een keer naar school komen om het inschrijfformulier te laten invullen en te ondertekenen. Hiervoor is de handtekening van een of beide ouders nodig.
   
 4. U moet de volgende gegevens aanleveren:
  1. Achternaam kind
  2. Roepnaam kind
  3. Voornaam/voornamen kind
  4. Geboortedatum
  5. Geboorteplaats
  6. BSN nummer
  7. Adres
  8. Postcode en woonplaats
  9. Telefoonnummers
  10. E-mailadres
  11. Nationaliteit
  12. Kerkelijke gezindte
  13. Huisarts
  14. Medische info indien nodig
  15. Plaats van het kind in het gezin
  16. Gegevens van vader en van moeder of verzorgers

Hoe mooi is het dat kinderen opbloeien als ze krijgen wat ze nodig hebben.

Intern begeleider