Wie zijn wij?


Wat is de missie/visie van de school?

De missie van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool luidt: 'we doen wat we kunnen om ze te leren wat ze kunnen'. Wij werken vanuit Passie voor het kind, dat groeit en zich steeds verder ontwikkelt. Daarbij zijn we gericht op een hoge kwaliteit. Het team van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool hanteert de kernwaarden veiligheid, kwaliteit en gezelligheid. Vanuit deze kernwaarden hebben we beschreven wat onze belofte is voor het kind:

Waar geloven wij in?

Wij geloven in jou als kind, uniek geschapen. We geloven in het kind dat verwonderd om zich heen kijkt en oprecht nieuwsgierig is. Wij geloven dat je talenten gekregen hebt die je mag ontdekken en ontwikkelen, dat je ontdekt dat je bijzonder bent.We geloven in jou!

Wat beloven wij?

Wij beloven je dat je mag laten zien wie je bent. We beloven je zo goed mogelijk te begeleiden in je ontwikkeling om zo veel mogelijk recht te doen aan jouw talenten en mogelijkheden. We beloven dat we als team de krachten bundelen, onze eigen talenten inzetten en ook zelf blijven ontwikkelen. We beloven steeds te werken aan veilig klimaat en een goede sfeer zodat je na je basisschooltijd terug kunt kijken op een veilige en gezellige tijd.

Wat is onze kracht?

Wij zijn zuinig op en nieuwsgierig naar wie jij bent. Wij waarderen verschillen en staan voor eenheid. Samen staan we sterk! Dat vraagt ook om duidelijkheid en structuur, daar zijn we helder in. In de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en jijzelf ontstaat ruimte om het beste in je naar boven te halen. We willen je echt leren kennen, steeds weer. Dat is: werken vanuit geloof en liefde voor het kind. We hebben er oprecht plezier in jou te zien groeien!

Wanneer komen wij onze belofte na?

Wij komen onze belofte na wanneer je de basisschool verlaat en zelfverzekerd de volgende stappen kunt maken op een VO-school die past bij jouw mogelijkheden en talenten. Je kunt met een open blik naar de wereld om je heen een actieve bijdrage leveren en je denkt met plezier terug aan je tijd bij de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool.

Hoe mooi is het dat kinderen opbloeien als ze krijgen wat ze nodig hebben.

Intern begeleider